U petak četvrti mentorski sastanak za učesnike javnog poziva u projektu ReLOaD

Image

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, u saradnji sa Općinom Stari Grad, poziva organizacije civilnog društva (OCD) na četvrti mentorski sastanak. Ovo će biti prilika da se predstavnici zainteresovanih organizacija jasnije upoznaju sa smjernicama za aplikante Javnog poziva za predaju prijedloga u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno diskutuju o eventualnim poboljšanjim projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Četvrti sastanak sa mentorom će biti organizovan 21. juna 2019. godine, sa početkom u 13,00 sati u u prostorijama Društvenog centra Općine Stari Grad Sarajevo (zgrada Kvadrant XII, ulica Mula Mustafe Bašeskije 7).

Potrebno je da predstavnici OCD-a pošalju prijavu za putem maila selma.velic@starigrad.ba ili sanin.hadzibajric@starigrad.ba.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom se objavljuju na stranici Općine Stari Grad Sarajevo. Na ovaj način se omogućava da informacije budu dostupne za OCD/NVO koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Izvještaje sa treće mentorske sesije možete pročitati OVDJE.