Nastavljeni radovi izgradnje potpornog zida u ulici Tale Ličanina

Nastavljeni su radovi izgradnje potpornog zida u ulici Tale Ličanina broj 12, na Širokači.

„U toku gradnje otkriveno je puknuće glavne vodovodne cijevi, te je ekipa Vodovoda u više navrata izlazila na teren u cilju sanacije kvara, što je sada završeno“, kazali su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Dodali su i da se trenutno postavlja drenažna cijev, te da se radi druga kampada zida, koji je dug ukupno 28 metara i visok dva i po metra.

Radove izvodi firma Klico trans gradnja iz Sarajeva, a Općina Stari Grad je za ovaj projekat, koji će osigurati kretanje pješaka i spriječiti obrušavanje terena na ovom lokalitetu, izdvojila oko 25.400 KM.