Sanirana kaldrma u ulici Brdo džamija

Sanirana je kaldrma na Širokači, u ulici Brdo džamija. U ulici dužine oko 75 metara zamijenjena je stara, oštećena kaldrma, uz prethodno urađenu podlogu i gazište.

Dijelom je zadržan stari, neoštećeni kamen, a dijelom zamijenjen novim. Urađeno je i nivelisanje slivničkih rešetki i šibera na potrebnu visinu kako bi bila regulisana odvodnja. Domaćinstvima koja se nalaze u ovoj ulici sada je osiguran mnogo lakši pristup i neometan prolaz kroz ulicu. Radovi su koštali više od 50.000 KM, a izvela ih je firma Klico-trans gradnja iz Sarajeva.

Podsjećamo, u proteklom periodu upravo na ovom dijelu postavljena je nova fekalna kanalizacija, koja je koštala oko 18.000 konvertibilnih maraka.