U Starom Gradu prvi kontejneri za odlaganje elektroničkog otpada u Sarajevu

Od danas građani na tri lokacije u Starom Gradu (ulica Zelenih beretki, ulica Bistrik kod broja 50 i Safvet-bega Bašagića kod broja 69) mogu odložiti svoj elektronički otpad u posebne kontejnere za te namjene. Kontejneri su namijenjeni za sakupljanje otpada poput malih kućanskih aparata kao što su fen, mikser, IT oprema, telefoni, brijači, pegle, baterije i slično.

Općina Stari Grad, putem Službe za investicije i komunalne poslove, prva je od općina Kantona Sarajevo koja je obezbijedila potrebne saglasnosti da se ovakvi kontejneri postave.

Postavljanje je izvršila firma Zeos Eko sistem, prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom elektroničkom opremom u FBiH, a kontejneri su zvanično predstavljeni danas, u ulici Zelenih beretki, u blizini autobuske stanice preko puta Doma Oružanih snaga BiH.

Emil Šehić direktor firme Zeos Eko sistem je kazao da firma kojom rukovodi upravlja elektroničkim otpadom već pet godina: „Elektronički otpad, koji kod nas obično završava sa ostalim komunalnim otpadom, sadrži opasne supstance po prirodu, ali i naše zdravlje. Ovaj naš pilot projekat podrazumijeva da se širom Kantona Sarajevo postavi ukupno 25 kontejnera. Prve smo stavili u Starom Gradu, a ostatak slijedi u narednim danima“, izjavio je Šehić.

Općina Stari Grad i firma Zeos Eko sistem pozivaju sve građane da počnu stvarati naviku odlaganja e-otpada u ove kontejnere, te tako doprinesu očuvanju postojećih resursa, uštedi električne energije kao i otvaranju novih zelenih radnih mjesta u reciklažnim postrojenjima. Prema procjeni firme Zeos Eko sistem čitavom gradu Sarajevu je potrebno oko 200-300 ovakvih kontejnera.