Asfaltirana ulica Škaljin sokak

Asfaltirana je starogradska ulica Škaljin sokak, na Mošćanici. Radilo se o sanaciji i asfaltiranju kraka ulice Škaljin sokak kod broja 68, a projekat je sa oko 22.000 KM finansirala Općina Stari Grad.

„U sklopu projekta urađeno je postavljanje novog tamponskog sloja, a slivne rešetke i šahtovi postavljeni su na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje, nakon čega je ulica asfaltirana”, kazali su iz Službi za komunalne poslove i investicije Općine. Izvođač radova je bila firma KJKP „Rad“.