Saniran kameni zid u ulici Turbe

Završena je sanacija kamenog podzida uz padinu, u ulici Turbe bb, na Hridu.


Radnici građevinske firme Klico trans gradnja iz Sarajeva, uradili su čišćenje zida od rastinja i korova, čišćenje oštećenih fuga i ponovno fugiranje i ugradnju kamena gdje je potrebno u dužini od 20 metara.
„Pored čišćenje zida i fugiranja, izrađena je i 'betonska kapa' cijelom dužinom zida, a cilj je bio osiguravanje padine uz koju se nalazi“, istakli su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.

Pored sanacije ovog zida, istim projektom planirana je sanacija još dva: u ulici Krka broj 60 i Mala Berkuša broj 45.

Vrijednost svih radova je oko 6.000 konvertibilnih maraka.