Zamjena vodovodnih instalacija u ulici Ferhadija

Na dijelu ulice Ferhadija, od Slatkog ćošeta do Apoteke Stari Grad kod Katedrale, u toku je zamjena vodovodnih instalacija i pojedinačnih priključaka. Ranije je završena zamjena instalacija Elektroprivrede i Sarajevogasa…

“Po završetku ovih radova pristupit će se tamponiranju terena i postavljanju nove armirano-betonske ploče. Sada se radi na desnoj strani ulice – iz pravca Slatkog ćošeta, a nakon postavljanja betonske ploče i osiguravanja prohodnosti tim dijelom, radovi će početi na lijevoj strani,” kazali su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove.

Ovaj projekat finansiraju Općina Stari Grad Sarajevo i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, a njegova vrijednost je 789.000 KM. Radi se na dužini ulice od 191 metar i prosječnoj širini devet metara.

Glavni projekat sanacije ulice Ferhadija odobren je od strane Zavoda za zaštitu spomenika Federalnog Ministarstva kulture i sporta, te Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.