Počelo asfaltiranje ulice Škaljin sokak

Današnji povoljni vremenski uslovi omogućili su početak radova na asfaltiranju starogradske ulice Škaljin sokak.

Radi se o sanaciji i asfaltiranju kraka ulice Škaljin sokak kod broja 68, a projekat sa oko 22.000 KM finansira Općina Stari Grad. U sklopu projekta urađeno je postavljanje novog tampona ispod ulice, a slivne rešetke i šahtovi postavljeni su na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje.

„Asfaltiranje je počelo jutros, a završetak radova očekuje se tokom sutrašnjeg dana”, kazali su iz Službi za komunalne poslove i investicije Općine. Izvođač radova je KJKP „Rad“, a rok za izvođenje radova je 13 radnih dana.