Na zgradi Muzičke akademije uklonjen sloj stare fasade

Uklonjen je sloj stare fasade na zgradi Muzičke akademije gdje se radi rekonstrukcija ovog objekta. Prema informacijama nadležnog Odsjeka za lokalni razvoj, uslijedit će ‘navlačenje’ novog sloja fasade i zamjena oluka. Radi se na dijelu zgrade uz glavnu ulicu.

Ova zgrada jedan je od najznačajnijih nacionalnih spomenika u gradu, sagrađen 1893. godine po projektu Josipa Vancaša. Muzička akademija osnovana je 1955. godine, a u ovom objektu danas su smještene još i osnovna i srednja muzička škola.

“Svjesni stanja u kojem se objekat nalazi, u Općini Stari Grad pokrenuli smo aktivnosti na izradi projekta njegove restauracije i osiguravanja donatorskih sredstava,” kazali su u Odsjeku za lokalni razvoj koji je  pripremio projekat koji će se odvijati u dvije faze. Za prvu fazu radova Općina Stari Grad izdvojila je 50.000 KM. Istim iznosom projekat finansira i Gradska uprava Grada Sarajevo, a Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 47.000 KM.

Ponuđeno rješenje zgrade Muzičke akademije, prema glavnom projektu izrađenom od strane Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS predviđa uklanjanje nestabilnih dijelova fasade, te izradu novih elemenata po uzoru na zatečene oštećene na objektu, kao i restauraciju oštećene i stabilne arhitektonske dekoracije. Završna obrada vršit će se na cijeloj površini fasade. Predviđena je i zamjena limenih opšiva i vijenaca na cijeloj površini objekta, kao i radovi na orginalnoj stolariji. Radove izvodi firma Bišina Mostar, licencirana za restauraciju nacionalnih spomenika.