Sanacija kamenog zida u ulici Turbe

Image

Počela je sanacija kamenog podzida uz padinu u ulici Turbe bb, na Hridu.
Radnici građevinske firme Klico trans gradnja iz Sarajeva, radit će čišćenje zida od rastinja i korova, čišćenje oštećenih fuga i ponovno fugiranje i ugradnju kamena gdje je potrebno u dužini od 20 metara.
„Pored čišćenje zida i fugiranja, planirana je i izrada 'betonske kape' cijelom dužinom zida, a cilj je osiguravanje padine uz koju se nalazi“, istakli su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.

Pored ovih radova, uskoro počinju i sanacije zidova u ulici Krka broj 60 i Mala Berkuša broj 45.

Za sve ove radove bit će izdvojeno oko 6.000 konvertibilnih maraka.