U toku pobijanje šipova za podzemnu garažu radi stabilizacije terena

Na gradilištu u ulici Avdage Šahinagića, gdje je u toku izgradnja podzemne garaže, radi se pobijanje šipova koji služe za stabilizaciju terena prije iskopa gradilišne jame dubine šest metara.

Prema informacijama sa terena, ukupno će biti pobijeno 98 šipova, a dosad je urađeno 25. Ovim šipovima osigurat će se tzv. podkonstrukcija za stvarnu konstrukciju budućeg objekta. Prethodno je završeno izmiještanje svih instalacija što je bio veoma zahtjevan posao. Izmještene su instalacije vodovoda, kanalizacije, Sarajevogasa, a danas završava izmještannje instalacija BH Telecoma. Zbog vremenskih prilika i većih padavina na gradilištu se stvorila veća količina blata, pa se radovi odvijaju otežano.

Podzemna garaža imat će dvije etaže sa 155 parking mjesta, a gradi se na parceli površine oko 3.500 m2. Ukupna korisna površina bit će oko 5.000 kvadratnih metara.

Nadzemni dio garaže zamišljen je kao višenamjenski trg na kojem će se održavati javne manifestacije. Na trgu će se izgraditi park sa zelenim površinama i dječije igralište. Trg će biti popločan i na njemu će biti postavljena bina za održavanje kulturno-zabavnih manifestacija, tokom čitave godine. Trg će površinom biti najveći u Kantonu Sarajevo. Radovi su počeli 25. marta, a rok za završetak je šest mjeseci.

 

Dinamika radova na preostalim kapitalnim projektima

U skladu sa predviđenom dinamikom odvijaju se radovi na izgradnji sportske sale OŠ“Edhem Mulabdić. Većim dijelom završena je izgradnja armirano-betonske ploče a počelo je i zidanje ogradnih zidova.

Na zgradi Općine Stari Grad u petak je počelo postavljanje bravarskih pozicija. Na dijelu trećeg sprata Objekta B postavljena je nova bravarija. U toku su radovi ugradnje termoizolacionog sloja debljine 15cm.

Na objektu Doma zdravlja Stari Grad radovi odlično napreduju i već se izvode na cijelom objektu. U podrumu su završeni radovi rušenja pregradnih zidova i demontažni radovi I izvode se hidroizolaterski radovi. Na većem dijelu objekta u toku su radovi ugradnje nove PVC stolarije, radovi zidanja novih zidova i uspostavljanje novih rigips-kartonskih pregradnih zidova, kao i radovi nadziđivanja dijela objekta čime Dom zdravlja dobiva novo dispoziciono rješenje i funkcionalnije prostorije za rad.