Dva nova zida u ulici Meše Čohodara na Toki - Džeki

Na području mjesne zajednice Toka – Džeka u ulici Meše Čohodara broj 4 i kod broja 4, izgrađena su dva potporna zida.

„Zidovi su izgrađeni radi osiguranja stabilnosti ulice i stambenog objekta koji se nalazi na izrazito strmom terenu, te je prijetila realna opasnost od eventualnog klizanja tla“, informisali su iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Dužina novooizgrađennih zidova su oko 10 i 12 metara.

Projekat izgradnje zida u ulici Meše Čohodara broj 4 vodila je firma Invel iz Sarajeva, a kod broja 4 firma AMG, također iz Sarajeva.

Oba projekta koštala su oko 12.000 konvertibilnih maraka.