Izgrađen potporni zid u ulici Hošin brijeg

Na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Hošin brijeg preko puta broja 64, izgrađena je nova armirano - betonska potporna konstrukcija.

Radi se o zidu koji se nalazi ispod ceste, tako da je zbog težine došlo do popuštanja i obrušavanja terena i zida. Da ne bi došlo do većih problema na terenu Općina je odlučila sanirati pomenuti dio i izgraditi novi armirano - betonski potporni zid. U sklopu ovog projekta izgrađen je zid dužine 14,5 metara, prosječne visine 1,9 do 4,6 metara.
Sanaciju potpornog zida finansirala je Općina, a vrijednost investicije je bila oko 19.400 KM. Izvođač radova je bila firma Klico trans gradnja iz Sarajeva.