Upozorenje korisnicima javnih površina da se pridržavaju dozvoljenih gabarita

Image

Služba za inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo je vršenjem redovne kontrole javnih površina na prostoru općine Stari Grad utvrdila nezakonito postupanje u smislu prekoračenja zauzimanja javnih površina, tačnije odstupanja od rješenja izdatih od strane Službe za investicije i komunalne poslove.

Ta prekoračenja ogledaju se u zauzimanju javne površine postavljanjem ugostiteljskog mobilijara, slobodnostojećih reklama i suncobrana na površini koja nije odobrena rješenjem. Služba za inspekcijske poslove upozorava korisnike javnih površina da su dužni pridržavati se odobrenja koja su im izdata i dozvoljenih gabarita. U narednom periodu uposlenici Službe za inspekcijske poslove će intenzivirati kontrole, te će protiv korisnika javnih površina koji ih koriste suprotno izdatom odobrenju poduzimati sve mjere u skladu sa zakonom i ovlaštenjima.

Protiv prekršitelja pokretat će se prekršajne prijave i prekršajni nalozi.