Asfaltirani dijelovi ulica Hadžijska ravan i Aganovića sokak

Postavljen je novi asfalt u dijelovima ulica Hadžijska ravan i Aganovića sokak.

Ukupna dužina ulica u kojima se radila sanacija je oko 830 metara. Cilj projekta je bio omogućiti siguran promet, kako pješačkog tako i automobilskog saobraćaja, u najvećoj mjesnoj zajednici Mošćanica. Za ove namjene izdvojeno je oko 50.000 konvertibilnih maraka, a novac je obezbijeđen iz budžeta Općine Stari Grad za 2019. godinu.

Uklonjen je oštećeni asfalt sa stare kolovozne konstrukcije, urađena nivelacija postojećih šahtova i šibera za vodu, ravnanje i tamponiranje terena, te na kraju asfaltiranje.