Na Hridu se gradi potporni zid u ulici Hošin brijeg

Image

U toku je izgradnja potpornog zida na području mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, u ulici Hošin brijeg preko puta broja 64. S obzirom da se stari zid nalazi ispod ceste, zbog težine je došlo do popuštanja i obrušavanja terena i zida.

Općina je odlučila sanirati pomenuti dio i izgraditi novi armirano-betonski potporni zid. U sklopu ovog projekta izgradit će se zid dužine 14,5 metara, prosječne visine 1,9 do 4,6 metara.
“U toku je postavljanje armature i šalovanje zida, a u narednom periodu će se pristupiti betoniranju”, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.
Sanaciju potpornog zida finansira Općina, a vrijednost investicije je oko 19.400 KM. Izvođač radova je firma Klico trans gradnja, a rok za izvođenje radova je 20 dana.