Četiri kapitalna projekta – dinamika radova

Radovi na realizaciji četiri kapitalna projekta: podzemna garaža, sportska sala, Dom zdravlja Stari Grad i zgrada Općine Stari Grad, napreduju i pored nepovoljnih vremenskih uslova.

 

Podzemna garaža u ulici Avdage Šahinagića

U cjelosti je završeno izmještanje cjevovoda i šahtova fekalne i kišne kanalizacije i cjevovoda Sarajevogas-a na lokaciji u ulic Avdage Šahinagića gdj ese gradi podzemna garaža. U završnoj fazi je izmještanje vodovodne, elektrodistributivne mreže i BH TELECOM mreže. Radovi se odvijaju zadovoljavajućom dinamikom uz otežane uvjete, s obzirom na česte kišne padavine. Nužno je istaći da Općina u okviru radova izgradnje podzemne garaže izdvaja znatna sredstva za izmještanje infrastrukturne mreže koja će u konačnici biti vlasništvo nadležnih komunalnih preduzeća. U narednih sedam dana najavljeni su radovi na građevinskoj jami i pobijanje prvih šipova.

 

Sportska sala OŠ”Edhem Mulabdić”

Izvršeno je rušenje starog objekta sale, potom odvezen gradjevinski šut, raščišćen teren, iskolčen objekat i započeli radovi izgradnje dugoočekivanog funkcionalnog objekta sale koji će se koristiti za odvijanje nastave tjelesnog odgoja. U toku su radovi izgradnje temeljne konstrukcije.

 

Zgrada Općine Stari Grad

Nakon pripremnih radova u okviru kojih je izvršeno ograđivanje i obilježavanje gradilišta, te postavljanje skele na objektu B, pristupilo se demontažnim radovima podgleda natkrivenih ulaznih dijelova u objekte A, B i C, radovima uklanjanja dotrajalih slojeva ravnog krova, te radovima sanacije i izravnavanja fasadnih zidova. U toku su radovi ugradnje termoizolacionog sloja debljine 15cm. U prvoj polovini mjeseca maja planiran je početak demontaže postojeće dotrajale i ugradnja nove visokokvalitetne bravarije, te početak radova na izgradnji nove kotlovnice objekta. Radovi na objektu Općine se odvijaju usporeno s obzirom na duge rokove nabavke materijala za izradu bravarskih pozicija, te činjenicu da je produžena grijna sezona čime je onemogućeno izvođenje radova na mašinskim/grijnim instalacijama.

 

Dom zdravlja Stari Grad

Nakon izmještanja korisnika objekta Doma zdravlja, intenzivirani su radovi na sanaciji, rekonstrukciji i nadziđivanju objekta Doma zdravlja. U podrumu su završeni radovi rušenja pregradnih zidova i demontažni radovi, izvršeno obijanje maltera sa površine stropova i zidova, čime su stvoreni uvjeti za početak hidroizolaterskih radova. Na većem dijelu objekta u toku su ili su završeni radovi demontaže unutrašnje i vanjske stolarije, demontaže sanitarne opreme, a u toku su radovi ugradnje nove PVC stolarije, radovi zidanja novih zidova i uspostavljanje novih rigips-kartonskih pregradnih zidova, kao i radovi nadziđivanja dijela objekta čime Dom zdravlja dobiva novo dispoziciono rješenje i funkcionalnije prostorije za rad. Istovremeno, izvode se radovi na vanjskoj priključnoj kanalizacionoj mreži kao i radovi na unutrašnjim vodovodnim instalacijama.