Još jedan uspješan projekt Odsjeka za lokalni razvoj – opremanje Ambulante za fizikalnu medicinu Logavina

Image

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Logavinoj dobit će savremenu opremu za elektro i ultrazvučnu terapiju, uređaje za lasersku terapiju, laser sonde i druge aparate potrebne za pružanje kvalitetnih usluga iz primarne zdravstvene zaštite. Radi se o projektu „Zdrav život u zajednici“ koji je pripremio općinski Odsjek za lokalni razvoj, te je odobren je u sklopu programa „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, što znači da će ga većim dijelom finansirati vlade Švicarske i Švedske.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić ističe da je unaprjeđenje uslova života građana prioritet ove lokalne zajednice. “Ovaj projekat ćemo realizovati u partnerstvu sa Ambulantom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koja se nalazi u MZ Logavina, a nadamo se da ćemo ovako unaprijediti usluge iz primarne zdravstvene zaštite, te doprinijeti poboljšanju uslova za provedbu elemenata socijalne uključenosti stanovništva kojem je projekat i namijenjen,” kazao je Hadžibajrić.

Implementacijom projekta „Zdrav život u zajednici“ poboljšat će se kvalitet usluga, ali i broj osoba kojima će se one pružati u ovoj ambulanti. Akcenat će biti stavljen na osobe treće životne dobi, radno aktivne žene i djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Kako je pojasnila šefica odsjeka za lokalni razvoj, Selma Velić projekat implementira UNDP u BiH. “Odsjek za lokalni razvoj pripremio je ovaj projekat u cilju poboljšanja primarne zdravstvene zaštite za naše građane. Njegova ukupna vrijednost iznosi oko 20.000 KM, te će ga donatori finansirati sa 13.200 KM, a Općina Stari Grad sufinansirati sa iznosom od 6.800 KM.”

Kroz projekat će biti nabavljena medicinska oprema iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe rada Ambulante. Set medicinske opreme činit će, između ostalog, aparat za elektro i ultrazvučnu terapiju, profesionalna TENS jedinica sa LCD ekranom, endolaser-uređaj za lasersku terapiju, laser sonda, balans ploča sa loptom, podmetači za vježbe, statičko biciklo, sprava za veslanje, kao i ostala dodatna oprema.