Novi moderni kontejneri u Starom Gradu

U toku je akcija isporuke i montaže novih modernih zvonolikih kontejnera na više lokacija u Starom Gradu. Na nekoliko lokacija već je isporučeno i postavljeno 15, od ukupno 20 kontejnera.

Lokacije na koje su postavljeni novi kontejneri za odlaganje otpada su: Ispod Bistričke stanice (šest kontejnera), u blizini područnog objekta OŠ „Edhem Mulabdić“ - Bistrik (tri kontejnera), Mustajpašin mejdan (tri kontejnera) i u ulici Safvet-bega Bašagića kod bivše Kineme (tri kontejnera). Za preostalih pet kontejnera u toku je utvrđivanje najpovoljnijih lokacija. Ukupna vrijednost projekta je 80.000 KM, za šta je Fond za zaštitu okoliša FBiH, na osnovu projektnog prijedloga općinskog Odsjeka za lokalni razvoj, obezbijedio 60.000 KM, a Općina Stari Grad 20.000 KM

U Odsjeku za lokalni razvoj poručuju da je ovo prva faza projekta, a ubrzo nastupa i druga u kojoj će se nabaviti još 13 kontejnera: „Vrijednost druge faze nabavke kontejnera je 40.000 KM, i finansirat će je u jednakim omjerima Fond za zaštitu okoliša FBiH i Općina Stari Grad. Vjerujemo da bi isporuka nove serije trebala da počne početkom jula uz prethodno određivanje lokacija“, kazali su u Odsjeku.