Novi asfalt u ulici Prvi bataljon

Asfaltirana je ulica Prvi bataljon na Sedreniku, potvrđeno je u Službi za investicije i komunalne poslove Općine. Radilo se o proširenju glavnog pravca ulice i asfaltiranju slijepog kraka. Novi asfalt postavljen je u dužini od 128 metara i prosječnoj širini od tri i po metra.

„U sklopu radova uklanjena je stara asfaltna površina radi stabilizacije donjeg nosivog sloja terena, nivelisani su šiberi, šahtovi i slivničke rešetke, izgrađen manji potporni zid, te postavljen novi sloj asfalta”, pojasnili su u ovoj Službi.
Sanaciju i asfaltiranje ulice Prvi bataljom sa oko 19.700 KM finansirala je Općina, a izvođač radova bila je firma KJKP “Rad“.