Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Općinsko vijeće Stari Grad održalo je danas redovnu 27. sjednicu na kojoj je usvojeno svih deset tačaka predloženih dnevnim redom. Usvojen je rebalans budžeta Općine Stari Grad Sarajevo u iznosu od 26.483.659 KM. Osnovni razlog za izradu ovog Rebalansa je uključivanje i raspored preostalog iznosa neutrošenih prenesenih sredstava iz budžeta predhodne godine uz korekciju –povećanje planiranih i uključivanje novih vrsta prihoda i u vezi s tim neophodna korekcija rashoda. U odnosu na budžet Općine Stari Grad za 2019. godinu, koji je usvojen krajem decembra prošle godine, današnjom odlukom budžet je uvećan za 1.864.459 KM ili 7,57%. Prethodno su vijećnici usvojili izvještaj o realizaciji budžeta za period 01.01-31.03.2019. godine.

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Komisije za priznanja o dodjeli priznanja povodom 2.maja, Dana Općine. Općinske povelje sa zlatnim štitom dobit će Mehmed Jusko i posthumno Omer Derviškadić. Povelje sa grbom Općine pripast će Tariku Poturoviću i Mustafi Mujezinoviću, Zlatni sebilj uručit će se Zilhi Šeta i Behudinu Rovčaninu, policajac godine je Emir Hrvo, a zahvalnice za naročit doprinos u razvoju i promovisanju Općine dobit će Ademir Mulabdić, Ahmet Kapidžić i Husein Cvrčak.

Usvojena je odluka kojom je odobreno Prvoj brigadi policije-Sarajevo, da ubuduće u nazivu svog udruženja imaju riječi ''Stari Grad''.

Na današnjoj sjednici izneseno je i usvojeno nekoliko vijećničkih inicijativa. Vijećnici su zatražili da se pokrene procedura za smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća, te su za to priloženi potpisi 20 vijećnika. Također je usvojena inicijativa kojom se od općinskog načelnika traži pokretanje procedure smjene općinskog pravobranioca. Iznesena je i inicijativa da nadležne općinske službe sagledaju mogućnosti da rekonstrukcija ulice Štrosmajerova počne u septembru, kako se ne bi istovremeno izvodili radovi u Ferhadiji i Štrosmajerovoj. U tom slučaju istovremeno bi bila otvorena dva velika gradilišta u užoj jezgri, a kretanje bi bilo otežano, naročito imajući u vidu i ostala brojna gradilišta koja su trenutno otvorena u užoj jezgri Starog Grada. Sve navedene inicijative usvojene su i bit će upućene u dalju proceduru.

Na 27. sjednici usvojeno je i:

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za finansije i budžet;

- Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu: UDRUŽENJE 2. BRDSKA BRIGADA i GEŽO HAJRA

- Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2019. godinu

- Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Kazandžiluk broj 21, Aganović Elviru i Aganović Namiku

- Prijedlog Odluke o smanjenju visine zakupnine za poslovni prostor u ulici S.H.Muvekita broj 1, čiji zakupac je Stojnić Aida.

- Prijedlog Odluke o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu udruženja, Prvoj brigadi policije iz Sarajeva