Saniran dvorišni zid u ulici Muse Ćazima Ćatića

Završena je sanacija dvorišnog potpornog zida u ulici Muse Ćazima Ćatića broj 14 (MZ Logavina). Do obrušavanja i pucanja kamenog zida je došlo zbog erozije tla, tako da je zbog sigurnosti stanara obližnje zgrade, bilo neophodno uraditi njegovu hitnu sanaciju.

„S obzirom da se radi o zidu sa dvije strane, sanacija je urađena s obje strane. Pored toga, urađeno je i uklanjanje otpada i čišćenje dvorišta“, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.

Izvođač radova je bila sarajevska firma Klico trans gradnja, a projekat s oko 6.000 konvertibilnih maraka finansirala Općina Stari Grad.