Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Ispod Budakovića

U Starom Gradu je počeo još jedan veliki infrastrukturni projekat vrijednosti 161.000 KM, a radi se o rekonstrukciji vodovodne mreže na dijelu ulice Ispod Budakovića, u mjesnoj zajednici Medrese.

Stanovnici ove ulice godinama imaju višegodišnje probleme zbog loših vodovodnih instalacija, ali će ovom velikom investicijom Općine Stari Grad ti problemi biti riješeni.

„U dužini ulice od 475 metara radit će se postavljanje nove vodovodne mreže, na jednom dijelu, dok će se na drugom dijelu raditi zamjena dotrajale mreže sa većim profilima cijevi. Također, planira se ugradnja 35 priključaka, a tamo gdje je potrebno bit će postavljeni šahtovi prema procjeni“, saopćili su iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Trenutno se vrši mašinsko raskopavanje dijela ulice kojim će prolaziti trasa projektovanog cjevovoda, a prvi korak je postavljanje privremenog voda za vodosnabdijevanje potrošača za vrijeme izvođenja radova.

Rok za izvođenje ovih radova je 60 dana, a za projekat je zadužen konzorcij „Ted invest“, „Oxa d.o.o.“ i „Autobasna d.o.o.“.

Na području Starog Grada u toku ove godine realizovat će se četiri velika projekta na rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacionih instalacija čija vrijednost je oko dva miliona maraka. Osim radova u ulici Ispod Budakovića, radit će se i nova kanalizacija i vodovod u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak, te ulicama Kamenica-Sulejmana Zolja, a nova kanalizaciona mreža postavit će se u ulicama Velika berkuša -Abadžin put.

Sanacija i asfaltiranje saobraćajnica i dijelova saobraćajnica ove godine radi se u 28 ulica, a najveće od njih su: Zmajevac, Bistrik potok, Ispod Budakovića, Velika Berkuša, Goloderica, Golobrdica, Kovači, Ploča i druge.