Sutra aprilska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Aprilska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana sutra (25. aprila, 2019. godine) u Velikoj sali s početkom u 10,00 sati. Za dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 10 tačaka.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo sa 26. sjednice održane 27. marta 2019. godine;

2. Izbor i imenovanje:

- Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za finansije i budžet;

3. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

I Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. UDRUŽENJE 2. BRDSKA BRIGADA

II Ostalo:

1. GEŽO HAJRA (Prijedlog Zaključka o ispravci Rješenja broj:02-49-323/05 od 02.06.2005. godine.)

4. Prijedlozi akata iz oblasti finansija:

a) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. 2019. do 31.03.2019. godine;

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2019. godinu.

5. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2019. godinu;

6. Prijedlog Odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente za područje Općine Stari Grad Sarajevo za 2019. godinu;

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2019. godinu;

8. Prijedlozi Odluka iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Kazandžiluk broj 21, Aganović Elviru i Aganović Namiku,

b) Prijedlog Odluke o smanjenju visine zakupnine za poslovni prostor u ulici S.H.Muvekita broj 1, čiji zakupac je Stojnić Aida.

9. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu udruženja, Prvoj brigadi policije iz Sarajeva;

10. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika.

Kompletan material 27. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad možete pogledati ovdje.