Sanirano stepenište u ulici Iza gaja čikma

Izvršena je sanacija starog i neprohodnog stepeništa u ulici Iza gaja čikma kod broja 29 (MZ Hrid Jarčedoli). „Nakon razbijanja i uklanjanja stare oštećene i dotrajale kaldrme kojom se dosta otežano kretalo, izvršeno je postavljanje nove kaldrme. Također, donji dio stepeništa je betoniran“, kazali su u nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove. Otprilike jedna trećina stepeništa je od kaldrme, dok je ostatak od betonske podloge. Za radove je bila zadužena firma Klico trans gradnja, a projekat je finansirala Općina Stari Grad sa oko 6.000 KM.