Zaustavljen odron zemlje i radi se predmjer za sanaciju puta na Trčivodama

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad izlazila je ne teren u ulici Trčivode broj 48 gdje je prijavljeno oštećenje lokalnog puta usljed odrona zemlje.

Prema riječima pomoćnika načelnika Službe civilne zaštite, Sakiba Avdibegovića, odmah je angažovana općinska služba zaštite i spašavanja od rušenja - Klico trans, koji su zaustavili dalje obrušavanje. „Služba je radila na postavljanju oplata i zaustavljanju daljeg obrušavanja kamenja i zemlje koji su prijetili kućama koje se nalaze ispod ove lokacije,“ kazao je Avdibegović. Početkom sedmice na teren su izlazili i uposlenici općinske Službe za investicije i komunalne poslove kako bi se izvršila procjena i dogovorili naredni koraci. Bit će hitno urađen predmjer i predračun radova sanacije lokalnog puta i vraćanja u prvobitno stanje.