Počela rekonstrukcija zgrade Muzičke akademije

Počeli su radovi na rekonstrukciji zgrade Muzičke akademije, jednom od najznačajnijih nacionalnih spomenika u gradu, sagrađenom 1893. godine po projektu Josipa Vancaša. Muzička akademija osnovana je 1955. godine, a u ovom objektu danas su smještene još i osnovna i srednja muzička škola.

Svjesni stanja u kojem se objekat nalazi već duži niz godina u Općini Stari Grad pokrenuli su aktivnosti na izradi projekta njegove restauracije i osiguravanja donatorskih sredstava. Projekat je pripremio općinski Odsjek za lokalni razvoj, a odvijat će se u dvije faze. Za prvu fazu radova Općina Stari Grad izdvojila je 50.000 KM. Istim iznosom projekat finansira i Gradska uprava Grada Sarajevo, a Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 47.000 KM.

Kako je istakao općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić, ovaj projekat dugo se pripremao. „Dugo smo spremali projekat restauracije zgrade Muzičke akademije. Radi se o zahtjevnom projektu i većoj investiciji i drago mi je što će ovaj nacionalni spomenik opet biti reprezentativan objekat. Općina Stari Grad je ovog proljeća postala jedno od najvećih gradilišta jer pored četiri kapitalna projekta, zgrade Muzičke akademije i igrališta koja su u planu, ove godine ćemo sanirati skoro 30 ulica- a, neke od njih se već rade, te uložiti dva miliona maraka u rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže,“ kazao je Hadžibajrić.

Ponuđeno rješenje zgrade Muzičke akademije, prema glavnom projektu izrađenom od strane Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS predviđa uklanjanje nestabilnih dijelova fasade, te izradu novih elemenata po uzoru na zatečene oštećene na objektu, kao i restauraciju oštećene i stabilne arhitektonske dekoracije. Završna obrada vršit će se na cijeloj površini fasade. Predviđena je i zamjena limenih opšiva i vijenaca na cijeloj površini objekta, kao i radovi na orginalnoj stolariji. Radove izvodi firma Bišina Mostar, licencirana za restauraciju nacionalnih spomenika.

U toku su pregovori sa donatorima za finansiranje druge faze radova, a koja će uključivati: zamjenu stolarije, zamjenu mašinskih instalacija i sanaciju krova.