Izgradnja dvorišnog potpornog zida u Logavinoj

Počela je izgradnja dvornišnog potpornog zida koji se proteže iz ulice Karpuzova broj 39 do ulice Muse Ćazima Ćatića broj 18 (MZ Logavina).

Radi se o dvorišnom zidu koji se pravi zbog erozije tla, zaštite okoliša, te sigurnosti građana. Zid će biti armirano-betonski, dužine devet metara. Izvođač radova je sarajevska firma Klico trans gradnja, a projekat s oko 16.600 konvertibilnih maraka finansira Općina Stari Grad.

„U toku su zemljani radovi, te uklanjanje starog, dotrajalog kamenog zida. Nakon toga počet će betonski radovi na izgradnji novog zida“, pojašnjavaju iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine, koji su nadležni za izvođenje radova.