Općina Stari Grad i Prva policijska uprava zajedno djeluju na pojačanju bezbjednosti u Starom Gradu

Na inicijativu općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića sinoć je u Velikoj sali Općine Stari Grad održan sastanak privrednika, zanatlija i zakupaca poslovnih prostora iz užeg starogradskog jezgra sa predstavnicima Prve policijske uprave. Povod za organizaciju ovog susreta bila je bezbjedonosna situacija u užoj starogradskoj jezgri, a nakon što su zanatlije, ugostitelji, vlasnici dućana i zakupci poslovnih prostora na Baščaršiji uputili zahtjev u kojem traže da se poboljša sigurnost na Baščaršiji jer se susreću sa ozbiljnim problemima zbog situacije sa migrantima.

U ime Prve PU sastanku su prisustvovali načelnik Safet Šabović, komandir Bensar Efendić i načelnik Krim odjeljenja Prve PU Mirsad Hodžić.

Iako su svi učesnici sastanka saglasni da se stanje mora promijeniti, istovremeno slažu se i da je ovo problem koji ne može riješiti samo policija ili lokalna zajednica i da je ključ rješenja na višim nivoima vlasti i državnim organima. Ipak, dogovoreni su konkretni koraci koji će biti poduzeti kako bi se povećala bezbjedonosna situacija.

Domaćin sastanka bio je općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić koji je istakao kako je ovo prvi put da na ovakav način sarađuju građani, policija i lokalna zajednica, te zajedno rade na iznalaženju rješenja. „Inicirali smo ovaj sastanak kako bismo razmotrili stanje, saslušali građane i pokušali ponuditi rješenje koje je u okviru naših mogućnosti. Razgovarali smo o bezbjedonosnoj situaciji na području Starog Grada, sa posebnim akcentom na uže jezgro, problem migranata i prosjačenja. Komunikacija policije i građana će ubuduće biti brža i efikasnija i odvijat će se putem posebnog broja koji ćemo nastojati što prije da pokrenemo. Od građana očekujemo da policiji šalju sve informacije ili fotografije kako bi oni odmah reagovali,“ kazao je Hadžibajrić. Na sastanku je dogovoreno da Prva PU ubuduće, pored dežurnog broja 122, informacije, prijave i fotografije građana prima i putem vibera i broja mobitela, a Općina će što prije osigurati sve što je potrebno za realizaciju ove ideje. Policija će po hitnom postupku vršiti procjenu i razmatranje pristiglih prijava, te djelovati. Broj na koji će se građani moći javljati policiji bit će objavljen na općinskoj web i FB stranici i ostalim sredstvima informisanja.

Osim toga, pojačat će se prisustvo policije na Baščaršijskom trgu.

„Predložili smo Prvoj PU da svakodnevno na Baščaršijskom trgu, ispred džamije, bude policijsko vozilo i patrola koja će moći odmah djelovati u slučaju potrebe, a građani će se svakako osjećati sigurnijim i taj prijedlog je prihvaćen,“ kazao je Hadžibajrić.

Jedna od tema o kojoj se razgovaralo je i izdavanje privatnih kuća i stanova u najam migrantima, što je također prisutno na području Starog Grada, ali i drugih općina. Policija provjerava svaku prijavu ovakve vrste, ali potreban je i veći angažman građana. Ranije je iz policije rečeno da ovakve prijave građani mogu uputiti i anonimno.“Policija će djelovati i po ovakvim prijavama, ali potrebno je da svi koji primijete da su izdate sobe ili stanovi u privatnim objektima migrantima, odmah izvrše prijavu kako bi se izvršila provjera. Želim naglasiti da je cilj našeg djelovanja povećanje bezbjednosne situacije i sigurnosti građana, ali i velikog broja turista u našoj općini,“kazao je Hadžibajrić.