Na Hridu se ove godine gradi najveće igralište u Starom Gradu

Na Hridu i Jarčedolima ove godine bit će asfaltirane tri ulice: Bajramuša, Veliki Kačanik i dio ulice Iza gaja čikma. Ove ulice planirane su u programu rada za 2019. godinu, a kao jedan od prioriteta koji su istakli građani na sinoć održanom sastanku mjesnih zajednica, istaknuta je i ulica Timurhanova. „Iz prijedloga koje ste iznijeli tokom ovog sastanka vidim da su najprioritetnije ulice Veliki Kačanik i Timurhanova. Prva je u planu i uradit ćemo je ove godine, a što se tiče Timurhanove potrebna je puna rekonstrukcija, dakle zamjena vodovodnih i kanalizacionih cijevi, a potom asfaltiranje. Uputićemo tehnička lica da odmah izađu na lice mjesta i da vidimo šta se može uraditi po tom pitanju,“ kazao je općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić na sinoć održanom sastanku mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli. Sastanak je održan u prostorijama OŠ“Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković“ na Hridu, a prisustvovao je veliki broj građana.

U infrastrukturu na prostoru ovih naselja u posljednjem periodu uloženo je oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Hadžibajrić je podsjetio građane na nekoliko najvećih projekata. „U ovom dijelu općine uradili smo dosta ulica koje su bile u izuzetno lošem stanju: Iza gaja, Jarčedoli, Trčivode, Iza Hrida...o broju potpornih zidova koje smo izgradili da i ne govorim. Napravili smo igralište Iza gaja i što je najvažnije riješili smo problem gradskog saobraćaja koji sada u potpunosti funkcioniše. Pritom, ne zaboravite da su to ulaganja Općine Stari Grad, a ne drugih nivoa vlasti. Podrška viših nivoa u posljednjih deset godina bila je izuzetno slaba. Od uzloženih 87 miliona KM u posljednjih deset godina, udio Kantona i viših nivoa vlasti iznosi svega 3,6 miliona KM,“ kazao je Hadžibajrić. Ona je naglasio da će Općina i dalje ulagati u infrastrukturu padinskih dijelova, pa tako i ove mjesne zajednice gdje će, pored navedenog, ove godine biti nastavljena i izgradnja potpornih zidova, reparacija i uvođenje javne rasvjete, te izgradnja novog igrališta za djecu.

Ove godine izgradnja igrališta u Nalinoj

Prisutni građani s odobravanjem su prihvatili ideju izgradnje dječijeg igrališta na Hridu, u ulici Nalina, jer smatraju da je ovom naselju potrebno više sadržaja za djecu. Projekat realizuje općinski Odsjek za lokalni razvoj, a igralište, koje će finansirati Općina Stari Grad i TIKA, bit će izgrađeno ove godine i bit će najveće dosad izgrađeno igralište u Starom Gradu. Igralište će se graditi na površini od oko 1.100 metara kvadratnih i na njemu će biti postavljeno 14 dječjih sprava. Dio igrališta imat će dječije sprave prilagođene djeci sa invaliditetom. Bit će to prvo igralište ovakve vrste u općini Stari Grad. Vrijednost projekta je oko 180.000 KM.

Šehova korija i Vrelo života

Među temama koje su građani delegirali izdvojilo se i pitanje uređenja Vrela života i te mezarja dva šejha-Šehove korije. Projekat koji je općina realizovala prošle godine, uređenje staze i šetališta do Vrela života građani su pohvalili, te pitali za nastavak radova, tačnije rekonstrukciju stepeništa sa magistrale do Vrela života i asfaltiranje staze do mezarja dva šejha. Pojašnjeno je da stepenište nije u fuknkciji jer nije dozvoljeno imati takav izlaz na magistralni put zbog sigurnosti građana, te se ne preporučuje da ga građani koriste. Po pitanju staze koja vodi do mezarja dva šejha, istaknuto je da je Općina namjeravala još prošle godine urediti stazu, ali nisu dobijene potrebne saglasnosti jer se radi o zemljištu koje u privatnom posjedu i vlasnik nije dozvolio radove.

Kao i u većini drugih mjesnih zajednica, najveći broj pitanja građana odnosio se na zimsko održavanje i čišćenje ulica, te je ponovljeno da će zbog iskazanih zahtjeva tehnička lica iz Općine, KJKP“Rad“ i sekretari mjesnih zajednica u narednim mjesecima izvršiti novi obilazak terena i raditi na usklađivanju postojećeg režima održavanja.

Među postavljenim pitanjima izdvojilo se i jedno o izgradnji skijališta na Trebeviću gdje su građani iznijeli zabrinutost da bi ta gradnja imala negativne efekte po njih i domaćinstva na lokaciji gdje je najavljena gradnja staze. Pojašnjeno je da je Općina Stari Grad zauzela stav da neće izdati urbanističke saglasnosti za izgradnju ovog skijališta jer se radi o zaštićenom pejzažu gdje bi za ovakve projekte prethodno trebalo uraditi studiju i provjeriti upravo to što građane brine, a to je da li bi gradnja imala negativne posljedice. Kako zainteresovani investitori nisu proveli sve potrebne predradnje, Općina je dala negativan odgovor na ovaj projekat.

Naredni, ujedno i posljednji sastanak sa građanima mjesnih zajednica, održat će se u srijedu, 17. aprila na Mahmutovcu.