Završena i četvrta faza sanacije ulice Nova Baruthana

Nakon što je 2015. i 2016. godine asfaltirano po 200 metara, te prošle godine oko 250 metara, ove godine urađena je četvrta faza sanacije ulice Nova Baruthana (MZ Mošćanica), dužine 125 metara.

„Nastavljamo sa uređenjem ove ulice na Mošćanici koja ima više krakova. Okončana je i četvrta faza sanacije Nove Baruthane, koja je duga 125 metara“, kazali su nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Kao i u prethodne tri faze, i u ovoj se radilo tamponiranje, ravnanje, sanacija slivnih rešetki i šahtova, postavljanje ivičnjaka, te asfaltiranje.

Radove je izvodila firma Grakop d.o.o. Kiseljak, a na osnovu sporazuma između Općine Stari Grad Sarajevo i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Projekat je koštao oko 55.000 konvertibilnih maraka.