Završeno asfaltiranje ulice Sarajevskih gazija

Image

Nakon asfaltiranja ulice Šumarska, završeno je asfaltiranje i u ulici Sarajevskih gazija. Podsjećamo, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i KJKP „Rad“ sklopili su Ugovor o sanaciji kolovoznih konstrukcija u Općini Stari Grad na tri saobraćajnice, i to:
- ulica Sedrenik, dionica od mosta do puta za Barice u dužini od 488 metara, vrijednost investicije cca 100.000,00KM
- ulica Sarajevskih Gazija, dionica od raskršća sa ul.Zmajevac prema spoju sa ul. Baruthana u dužini od 480 metara, vrijednost investicije cca 100.000,00KM i
- ulica Šumarska, uređenje i asfaltiranje makadamskog puta, dva kraka: dionica od ulice Hambina carina do ulice Brajkovac u dužini od 470 metara, vrijednost investicije 77.370,00 KM i od ulice Brajkovac do Motela „Osmice“ u dužini od 290 metara, vrijednost investicije 48.071,00KM

Radovi na sanaciji i asfaltiranju ulice Šumarska završeni su prošle sedmice nakon čega su počeli radovi u ulici Sarajevskih gazija. I ova ulica je uspješno sanirana i asfaltirana, a trenutno se izvode pripremni radovi i na trećoj saobraćajnici, ul Sedrenik, gdje će asfaltiranje uskoro početi.