Dom zdravlja Stari Grad dobija nove prostorije za kvalitetniju uslugu građanima

Na objektu Doma zdravlja Stari Grad počela je demontaža dijela krovne konstrukcije gdje je predviđeno da se radi nadogradnja objekta. Općina Stari Grad finansira radove nadogradnje i rekonstrukcije objekta kako bi ubuduće, proširenim kapacitetima, zadovoljavao potrebe pacijenata. Uporedo, radovi se izvode i u podrumskim prostorijama gdje je većim dijelom završeno rušenje pregradnih zidova i obijanje zidova od starog maltera.

Projekat predviđa nadziđivanje sjevernog i južnog krila tako da se cijeli kompleks dovede u jednu ravan, izgradnju lifta uz vanjsku fasadu, nove hodnike, zatvaranje natkrivenog dijela prizemlja, rekonstrukciju podruma i krova, novu stolariju, a investicija je vrijedna oko 1,9 miliona maraka.

„Općina Stari Grad ove godine realizovat će investicije vrijedne 20 miliona konvertibilnih maraka od čega su najveći projekti izgradnje podzemne garaže, sportske sale, Doma zdravlja i rekonstrukcija općinske zgrade. To ćemo postići sredstvima iz našeg budžeta i kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj. Ovim projektima riješit ćemo neke od ključnih problema u Starom Gradu, a među njima je i nedostatak prostora za pacijente u Domu zdravlja i neadekvatni uslovi za rad. Naši građani zaslužuju najbolju zdravstvenu uslugu i mi ćemo pomoći da to i dobiju,“ kazao je općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

O problemima u radu sa kojima se suočavaju u Domu zdravlja Stari Grad i potrebi rekonstrukcije, ranije je govorila direktorica ove ustanove dr Samira Ahmetović.

„Rekonstrukcijom Doma zdravlja dobit ćemo više na prostoru jer je došlo do povećanja zdravstvenih usluga na nivou Doma zdravlja. Samim tim, neurološki kabinet koji se zbog tog smanjenog prostora već nalazi u Domu zdravlja Centar prebacit će se kod nas. Jedan od najvećih problema je funkcionisanje službe primarne zdravstvene zaštite, gdje imamo šest timova i veoma je skučen i mali prostor,“ kazala je dr Ahmetović dodavši da je potrebno regulisati i rad predškolske službe, ali i poboljšati povezanost unutar objekta.

„ Problem Doma zdravlja je što nemamo komunikaciju lijeve i desne strane, tako da pacijenti često puta ako imaju potrebu za obavljanje više zdravstvenih usluga moraju ići iz jednog dijela zgrade u drugi dio zgrade,“ kazala je.

Zbog radova koji se izvode na objektu, određene službe su izmještene na druge lokacije.

Od 03. aprila stručni pedijatrijski timovi Doma zdravlja Stari Grad pružaju zdravstvene usluge na lokalitetu ambulante porodične medicine Podhrastovi. Služba za laboratorijsku dijagnostiku izmještena je u Dom zdravlja Centar-Vrazova.

Zgrada Doma zdravlja Stari Grad izgrađena je 60-tih godina prošlog stoljeća. Usljed povećanja obima zdravstvenih usluga na prostoru Starog Grada, ukazala se potreba za proširenjem kapaciteta, odnosno nadziđivanjem i rekonstrukcijom dijela objekta. Rok za završetak radova je šest mjeseci.