Postavljeni rukohvati u ulicama Sumbul česma i Maguda čikma

Image

Završeno je postavljenje rukohvatne ograde u ulicama Sumbul česma i Maguda čikma. Radnici firme Librag d.o.o. izradili su i montažirali željeznu rukohvatnu ogradu, dužine 11,60 metara, u ul. Maguda čikma, dok je firma „Fadž Company“ postavila rukohvate u ulici Sumbul česma, 50 metara dužine. Ovim rukohvatnim ogradama, uveliko je olakšano kretanje starijim odobama i djeci, a posebno u zimskom periodu.
Realizaciju projekta u iznosu od 4.188,10 KM, finansirala je Općina Stari Grad. U nastavku pogledajte fotografije sa terena.
 

Ul. Sumbul česma
Ul. Maguda