Završena sanacija ulice Alije Nametka

Završena je sanacija ulice Alije Nametka na Sedreniku. U ulici je prvo urađena zamjena ispucalih kanalizacionih cijevi u dužini od 82 metra, a potom se ukazala potreba za zamjenom dodatnih 50 metara.

Podsjećamo, usljed oštećenja na kanalizacionoj mreži u ovoj ulici prošle godine došlo je do podizanja i pucanje asfalta što je otežavalo kretanje i odvijanje saobraćaja. Da bi se sanacija ulice izvela na pravi način bilo je neophodno zamijeniti dotrajale kanalizacione cijevi u dužini od oko 130 metara. Ovi radovi izvedeni su u decembru prošle godine, a usljed zimskih vremenskih uslova i prestanka rada asfaltne baze, asfaltiranje ulice urađeno je tek sa početkom nove građevinske sezone. Radove na kanalizacionoj mreži je iznosom od oko 50.000 konvertibilnih maraka finansirala Općina Stari Grad, a izvela firma KJKP ''Vodovod i kanalizacija''. Asfaltiranje izvodi preduzeće „Rad“, uz finansiranje Općine iznosom od 14.200 konvertibilnih maraka.