Završena ulica Kasima efendije Dobrače

Asfaltirana je ulica Kasima efendije Dobrače, u dužini od oko 170 metara. Prošle godine je u ovoj ulici uklonjena oštećena asfaltna površina, nivelisani šiberi, šahtovi i slivničke rešetke, ugrađeni novi ulični slivnici i trotoari, te asfaltirani trotoari i postavljen prvi sloj asfalta.

Zbog zimskog perioda i prestanka rada asfaltne baze, radovi tada nisu mogli biti završeni. U zimskom periodu na ovom dijelu „Vodovod i kanalizacija“ vršio je prokope na prvom sloju asfalta što je ponovo moralo biti sanirano. Za ove radove čekali su se povoljniji vremenski uslovi, te je „Vodovod i kanalizacija“ krajem prošle sedmice izvršio sanaciju i podigao nivo do prvog sloja asfalta, nakon čega se pristupilo završnom asfaltiranju. Radovi u ovoj ulici trajali su duže od predviđenog zbog navedenih, nepredviđenih okolnosti.

Radove je izvodilo KJKP „Rad“.