Rušenje pregradnih zidova u podrumu Doma zdravlja

U toku ove sedmice rađeno je rušenje pregradnih zidova u podrumskim prostorijama Doma zdravlja Stari Grad, obijanje maltera sa zidova, te su podignute betonske ploče u svrhu prokopa i zamjene kanalizacionih cijevi.

Intenzivniji radovi u ovom objektu najavljeni su od ponedjeljka sljedeće sedmice kada će biti izmještena Služba za laboratorijsku dijagnostiku u Dom zdravlja Centar – Vrazova, a moguće je i izmještanje još nekih službi.

Sportska sala OŠ“Edhem Mulabdić“ u potpunosti je srušena i u toku je odvoz materijala. Danas je u planu postavljanje skele na zgradu Općine Stari Grad Sarajevo, dok se na lokaciji preko puta Vijećnice i dalje vrši izmiještanje podzemnih instalacija.