Kvar na vodovodnim instalacijama u ulici Kovači bit će hitno otklonjen, ekipe rade na terenu

Radovi na sanaciji ulice Kovači odvijaju se otežano usljed većih količina vode koja se pojavila na gradilištu. KJKP”Vodovod i kanalizacija” izvršili su zamjenu šibera na saobraćajnici i trotoaru prošle sedmice, ali je ponovo došlo do kvara i isticanja vode na ulicu.

Nadležna Služba za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad odmah je reagovala i ekipe KJKP”Vodovod i kanalizacija” su jutros ponovo izlazile na teren kako bi ustanovili o čemu se radi.

Kako su potvrdili iz nadležne službe, radove u ovoj ulici otežavaju kako površinske, tako i podzemne vode koje su karakteristične za ovu lokaciju. Problem dubinskih voda dijelom je riješen desnom stranom ulice (iz pravca Čekrečijine džamije) gdje je urađena drenaža, postavljene cijevi u koje se dubinske vode slijevaju i odvode u kanalizaciju. Isti postupak bit će proveden i na lijevoj strani ulice Kovači.

 

Prema informacijama koje je nadležna služba dobila iz “Vodovoda i kanalizacije”, kvarovi na šiberima, bit će otklonjeni u što kraćem roku, a ekipe “Vodovoda i kanalizacije” već su na terenu i rade na tome.

Inače, u ulici Kovači uklonjena je stara kaldrma i tampon, postavljen novi tampon i drenažne cijevi sa desne strane, urađeno nabijanje tampona i počelo slaganje kaldrme.

Sanacija ulica Kovači i Ploča, na dionici od Čekrečijine džamije do Muzeja Alije Izetbegovića u dužini od 515 metara, počela je prije dvadesetak dana. Projektom je predviđeno da radovi budu završeni za 120 dana.