Izmjene režima saobraćaja zbog početka radova na izgradnji podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića

Image

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, rješavajući po zahtjevu kompanije „Džekos“ iz Sarajeva odobrilo je privremenu izmjenu režima saobraćaja od 18. marta do 18. maja ove godine, a zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića. Izmjena režima saobraćaja odvijat će se od 00.00 do 24.00 sata.

Privremena izmjena saobraćaja sastoji se od:

  • zabrane saobraćaja za motorna vozila u ulicama Avdage Šahinagića na dijelu od kraka istoimene ulice koja se spaja sa ulicom Dugi sokak do raskrsnice sa ulicom Obala Isa-bega Ishakovića; krak ulice Avdage Šahinagića do broja 6, a koja se spaja sa ulicom Dugi sokak; ulica Obala Isa-bega Ishakovića od novoizgrađenog mosta preko rijeke Miljacke za kretanje prema ulici Obala Kulina bana do spoja sa licom Veliki Alifakovac; ulica Veliki Alifakovac od spoja sa ulicom Obala Isa-bega Ishakovića do spoja sa ulicom Alifakovac; kao i obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova sa preusmjerenjem sigurnim dijelom javno-prometne površine, osim vozila izvođača radova, vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, sa preusmjeravanjem preostalog saobraćaja na alternativne pravce.

Alternativni pravci za vrijeme privremen obustave saobraćaja:

  • ulica Veliki Alifakovac – ulica Alifakovac – ulica Megara – Džemala Čelića – Mehmeda Mujezinovića – Franjevačka – Konak – Obala Kulina bana i obratno.