U toku su pripreme gradilišta za početak radova na četiri kapitalna projekta

U ponedjeljak (25. marta, 2019. godine) počinju radovi na izgradnji prve javne podzemne garaže sa višenamjenskim trgom, sportske sale za OŠ “Edhem Mulabdić“, rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad i administrativnog sjedišta Općine Stari Grad.

Zbog toga su na sve četiri lokacije u toku pripreme gradilišta za početak radova. U ulici Avdage Šahinagića gdje će se graditi podzemna garaža sa trgom već je izmješten parking, taxi stajalište, kontejneri, demontirane klupe, te prostor ograđen. U toku je izmiještanje stubova javne rasvjete i podzemnih instalacija, te sječa stabala. I na mjestu gdje će graditi sportska sala kod OŠ „Edhem Mulabdić“ urađeni su pripremni radovi za početak najavljenih radova u ponedjeljak. Što se tiče rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad i administrativnog sjedišta Općine Stari Grad, pripremni radovi su planirani tokom vikenda.

S obzirom da će se raditi o velikim gradilištima molimo građane i vlasnike susjednih objekata da imaju razumijevanja i strpljenja, te da poštuju mjere zaštite na gradilištu koje će biti postavljene od strane izvođača radova.

Što se tiče rekonstrukcija zgrade Općine Stari Grad radovi će početi od objekta B, a za građane će biti na vrijeme postavljene smjernice s obzirom da se prostorije Porezne uprave Stari Grad i MUP-a Kantona Sarajevo nalaze na II spratu i u prizemlju objakta B.

Podsjećamo, ovo su četiri kapitalna projekta koje Općina Stari Grad Sarajevo planira realizovati ove godine. Radovi na svim lokacijama počinju istovremeno, a rok završetak izvođenje radova je 180 dana.