Zamijenjene instalacije u Kurtinom sokaku, u toku postavljanje kaldrme

U toku je postavljanje nove kaldrme u ulici Kurtin sokak na Mahmutovcu u kojoj je prethodno rekonstruisana vodovodna i separatna kanalizaciona mreža.

Podsjećamo, radi se o nastavku velikog projekta koji je počeo 2018. godine kada je urađena rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulicama Bistrik potok i Pastrma. Cijeli projekat vrijedan je 415.000 konvertibilnih maraka.

Ovaj projekat obuhvatao je zamjenu 150 metara tehnički neispravnih cijevi vodovodne, kišne i fekalne kanalizacije, izgradnja 30 novih šahtova, te 40 individualnih priključaka.

„U toku je izvođenje radova na postavljanju kaldrme u gornjem dijelu ulice, nakon čega je planirano asfaltiranje donjeg dijela. Pored toga, planirana je i sanacija rukohvata“, pojašnjavaju iz Službe za investicije, plan, analizu i komunalne poslove Općine.

Radove izvodi firma Mibral iz Sarajeva.