U toku sanacija ulica Kovači i Ploča

Sanacija ulica Kovači i Ploča, na dionici od Čekrčijine džamije do Muzeja Alije Izetbegovića u dužini od 515 metara je u toku. Radi se o projektu vrijednom 413.905,57 konvertibilnih maraka, kojeg u cjelosti finansira Općina Stari Grad Sarajevo.

Iz Službe za investicije, plan i analizu i komunalne poslove Općine kažu da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, te pojašnjavaju da se radi uklanjanje kamene kocke, te njen odvoz na privremenu deponiju. „Kocke se skladište, sortiraju i detaljno čiste od ostataka maltera, te pripremaju za ponovnu ugradnju. Radi se široki iskop postojećeg zemljenog tampona koji će biti zamijenjen novim“, kazali su u Službi.

 

Ulica Kovači je jedna od najprometnijih starogradskih ulica, spaja se sa ulicom Ploče i dalje sa padinskim naseljima općine. Kolovozna konstrukcija je izgrađena od granitnih kocki, a usljed dugogodišnje eksploatacije motornih vozila, uticaja površinske vode koja je prodirala u kolovoznu konstrukciju, često je dolazilo do ispiranja podloge, nakon čega je dolazilo do slijeganja ceste. Na konstrukciji su se pojavile udarne rupe naročito izražene u zimskom periodu. Da bi se zaustavilo dalje propadanje kolovoza, povećala sigurnost kretanja svih učesnika u saobraćaju, te sanirala kaldrma, Općina je hitno poduzela aktivnosti, te izradila elaborat i pripremila aktivnosti za realizaciju projekta.

Izvođač radova je firma "DINALSA" d.o.o., a rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana.