Posađene prve sadnice jele i smrće na Ablakovini

Počela je realizacija velikog projekta pošumljavanja lokaliteta Ablakovina u Općini Stari Grad. Prve sadnice jele i smrće posadili su ambasador Malezije u BiH, nj.e. Zakri Jaafar, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad i njegov zamjenik Jusuf Pušina i Sanel Dragolovčanin, direktor predstavništva Islamic reliefa za BiH, Semir Kukuruzović, direktor KJP „Sarajevo-šume“, Nermin Demirović i rukovodilac tehničke službe KJKP “Vodovod i kanalizacija“, Amela Kadić.

Radi se o projektu vrijedanom 26.000 konvertibilnih maraka, kojeg finansira ambasada Malezije putem Islamic Relief, britanske međunarodne organizacija, a realizuje se uz podršku Općine Stari Grad Sarajevo i preduzeća KJP „Sarajevo-šume“.

Na površini od 12.000 metara kvadratnih bit će zasađeno preko 5.000 sadnica. Iz grupe četinara bit će posađene jela i smrća, a od lišćara bagrem, jasen i javor.

Ambasador Jaafar podsjetio je kako Vlada Malezija još od devedesetih godina pomaže Bosni i Hercegovini. „Ovo danas je još samo jedan način na koji mi pokušavamo pomoći izgradnji Bosne i Hercegovine. Ne govorim samo o požrtvovanosti Vlade Malezije koja želi pomoći Bosni i Hercegovine nego i narodu Malezije“, izjavio je Jaafar.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grada Sarajevo, Jusuf Pušina istakao je važnost ovog projekata. „Drveće koje je prije bilo ovdje u ratu je posjećeno. Zbog toga su bili stvoreni uslovi za eroziju terena. Ovaj projekat se ne realizuje samo zbog estetitke, nego zbog potrebe“, kazao je Pušina.

Kako kaže direktor predstavništva Islamic reliefa za BiH, Semir Kukuruzović ovaj projekat ima dvostuku korist.

„Prije svega sačuvat će ovo zemljište od klizišta, a s druge strane važno je da se prisjetimo činjenice da jedno stablo daje kisik za pet ljudi. Ovih 5.000 stabala omogućit će da 25.000 ljudi mogu da udišu kisik“, istakao je Kukuruzović.

KJP „Sarajevo-šume“ je implementator projekta na terenu. Kako kaže direktor Demirović radi se o planskoj sadnji novih stabala. „Planirano je da se projekat realizuje u ovoj godini. Nadamo se da ćemo uspjeti završiti sadnju u proljetnom periodu“, kazao je Demirović.