Počela je četvrta faza sanacije ulice Nova Baruthana

Nakon što je 2015. i 2016. godine asfaltirano po 200 metara, te prošle godine oko 250 metara, sada se pristupilo četvrtoj fazi sanacije ulice Nova Baruthana (MZ Mošćanica) dužine 125 metara.

„Nastavljamo sa uređenjem ove ulice na Mošćanici koja ima više krakova. Trenutno je u toku četvrta faza sanacije Nove Baruthane, koja je duga 125 metara“, kazali su nadležnoj Službi za investicije, plan, analizu i komunalne poslove Općine Stari Grad. Kao i u prethodne tri faze, i u ovoj će se uraditi tamponiranje, ravnanje, sanacija slivnih rešetki i šahtova, te će na kraju ulica dobiti novi asfalt.

Rok za izvođenje ovih radova je 15 dana, a izvodi ih firma Grakop d.o.o. Kiseljak. Radovi se izvode na osnovu sporazuma između Općine Stari Grad Sarajevo i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, a koštat će oko 55.000 konvertibilnih maraka.