Nastavljeni redovni radovi na održavanju Bistričkog potoka

Općina Stari Grad, preko svoje Službe za civilnu zaštitu, i ove godine je nastavila sa uređenjima korita rijeke Miljacke i njenih pritoka, a trenutno su u toku radovi zidanja dijela korita Bističkog potoka.

„U toku 2016., 2017. i 2018. godine, pristupilo se izgradnji i regulaciji korita Bistričkog potoka, čišćenje, popločavanje i zidanje kamenih zidova korita, kako bi se spriječilo eventualno začepljenje uliva-kolektora Bistričkog potoka u Miljacku“, kazali su u nadležnoj Službi za civilnu zaštitu. Dolaskom stabilnijeg vremena nastavilo se okončanju oziđivanja korita u dužini do 20 metara. „Nakon ove faze, radi se uređenje korita u dužini od 20 metara i pravljenje rampe, kao i još jedne rešetke koja bi skupljala krupnije naplavine i kabasti otpad. Nažalost i pored upozorenja, građani bacaju u korito Bistričkog potoka (gume, šporeti isl.) čime mogu izazvati opasnost od začepljenja uliva-kolektora Bistričkog potoka“, poručuju, ali i apeluju na građane u Službi.

Do sada je u radove uređenja korita Bistričkog potoka Općina Stari Grad uložila preko 20.000 KM, a sve sa ciljem uklanjanja opasnosti i bilo kakvog rizika od poplava.