Počela sanacija ulica Kovači i Ploča

Počeli su radovi na sanaciji ulica Kovači i Ploča, na dionici od Čekrčijine džamije do Muzeja Alije Izetbegovića u dužini od 515 metara. Radi se o projektu vrijednom 413.905,57 konvertibilnih maraka, kojeg u cjelosti finansira Općina Stari Grad Sarajevo.

Ulica Kovači je jedna od najprometnijih starogradskih ulica, spaja se sa ulicom Ploče i dalje sa padinskim naseljima općine. Kolovozna konstrukcija je izgrađena od granitnih kocki, a usljed dugogodišnje eksploatacije motornih vozila, uticaja površinske vode koja je prodirala u kolovoznu konstrukciju, često je dolazilo do ispiranja podloge, nakon čega je dolazilo do slijeganja ceste. Na konstrukciji su se pojavile udarne rupe naročito izražene u zimskom periodu. Da bi se zaustavilo dalje propadanje kolovoza, povećala sigurnost kretanja svih učesnika u saobraćaju, te sanirala kaldrma, Općina je hitno poduzela aktivnosti, te izradila elaborat i pripremila aktivnosti za realizaciju projekta.

Planirani su radovi na skidanju površine od kamene kocke, njeno skladištenje, te ponovna upotreba granitne kocke koja nije oštećena, a koja će biti prethodno očiščena i pripremljena za ponovnu ugradnju. Ukoliko bude potrebno planirano je i mijenjanje tamponskog sloja prosječne debljine 40 cm. Izvođač radova je firma "DINALSA" d.o.o., a rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana.