Raspisan postupak za izbor izvođača radova za sanaciju ulice Štrosmajerova

Općina Stari Grad raspisala je postupak za izbor izvođača radova na sanaciji pješačke zone u ulici Štrosmajerova – od spoja sa ulicom Ferhadija do ukrštanja sa ulicom Zelenih beretki. Planirano je uklanjanje starih, oštećenih ploča i postavljanje novih od prirodnog, granitnog kamena.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 570.960 KM, a sredstva potrebna za finansiranje radova sanacije obezbijeđena su na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Postupak će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - Otvoreni postupak - E-Aukcija, a poziv se može naći na portalu javnih nabavki.

Otvaranje pristiglih ponuda održat će se 25.marta, a 27.marta početi e-aukcija na kojoj će se moći nadmetati svi kvalifikovani ponuđači koji su se uključili u postupak. Očekuje se da bi izvođač, nakon svih provedenih procedura, mogao biti poznat sredinom aprila, a radovi moraju početi najkasnije deset dana od potpisivanja ugovora.