U ponedjeljak februarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Februarska sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana u ponedjeljak (25. februara, 2019. godine) u Velikoj sali s početkom u 10,00 sati.

Za dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 11 tačaka.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo sa 24. sjednice održane 31. januara, 2019. godine

2. Verifikacija mandata samostalnog vijećnika Avde Hodžića

3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Općine Stari Grad Sarajevo

4. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

I Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. “BAZENI” d.o.o. Sarajevo

II Ostalo:

1. Azemina Zimić - Prijedlog rješenja o izmjeni pravosnažnog rješenja broj: 02-49-221/18 od 25.06.2018. godine.

2. Hajrudin Isaković – Prijedlog zaključka po prijedlogu za obnovu postupka okončanog rješenjem broj: 02-49-249/07 od 01.06.2017. godine.

5. Akti o izboru člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo

6. Prijedlozi odluka iz oblasti dodjele poslovnih prostora:

a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Gajev trg broj 4/IV, Udruženju za zaštitu mentalnog zdravlja “MENNSANA” iz Sarajeva

b) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića broj 4, Jusufu Kulinu

c) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begova broj 28, Maida Bičakčić

d) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazi Husrev-begova broj 43, Haris Mavrić

e) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Telali broj 3, Hajna Hukara

7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Sporazuma o saradnji u pružanju pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije

8. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu

9. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2018. godine

10. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na području Općine Stari Grad Sarajevo na kraju polugodišta školske 2018/19 godine

11. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika

Kompletan materijal 25. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad možete pogledati ovdje.