Završeno asfaltiranje ulice Šumarska

Image

Završeno je asfaltiranje ulice Šumarska, koje smo već ranije najavili. Naime, zbog vremenskih prilika, odnosno padavina, asfaltiranje ove ulice je prolongirano, iako su svi pripremni radovi davno bili završeni. Proteklih dana i ti radovi su konačno završeni, tako da sada, prema Ugovoru, predstoji asfaltiranje ulica Sarajevskih Gazija i Sedrenik gdje je također sve spremno za početak asfaltiranja.
Podsjećamo, na osnovu Ugovora potpisanog između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i KJKP „Rad“, na području Općine Stari Grad se radi sanacija kolovozne konstrukcije na sljedećim saobraćajnicama:
- ulica Sedrenik, dionica od mosta do puta za Barice u dužini od 488 metara, vrijednost investicije cca 100.000,00KM
- ulica Sarajevskih Gazija, dionica od raskršća sa ul.Zmajevac prema spoju sa ul. Baruthana u dužini od 480 metara, vrijednost investicije cca 100.000,00KM
- ulica Šumarska, uređenje i asfaltiranje makadamskog puta, dva kraka: dionica od ulice Hambina carina do ulice Brajkovac u dužini od 470 metara, vrijednost investicije 77.370,00 KM i od ulice Brajkovac do Motela „Osmice“ u dužini od 290 metara, vrijednost investicije 48.071,00KM