Održan radni sastanak sa ministricom pravde i uprave KS Lejlom Brčić

Image

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Alma Destanović, rukovodilac Službe kabineta općinskog načelnika Aida Bajramović i sekretar Općinskog vijeća Stari Grad Meliha Olovčić sastale su se sa ministricom pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejlom Brčić kako bi razmotrili aktuelna pitanja iz domena ovog ministarstva, a koja se tiču lokalne zajednice.

Tokom sastaka razgovaralo se o određenim problemima sa kojima se jedinice lokalne samouprave suočavaju prilikom obavljanja redovnih poslova, a akcenat je stavljen na buduće aktivnosti oko donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi.

Kako je istaknuto tokom sastanka, nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi naći će se na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo već sljedećeg mjeseca. Općina Stari Grad odranije je zauzela stav da se ovaj zakon ne treba usvojiti bez uvažavanja stavova Općina i općinskih načelnika o čemu je tokom prošle godine održano nekoliko sastanaka općinskih načelnika, te formirana radna grupa. Ministrica Brčić kazala je da će održati radne sastanke sa načelnicima svih Općina u Kantonu Sarajevu, te da će javna rasprava o nacrtu ovog zakona trajati 60 dana.

Druga tema o kojoj je bilo govora je poboljšanje propisa u oblasti radnog zakonodavstva, kako na kantonalnom, tako i na federalnom nivou, a sve u cilju stvaranja efikasne i učinkovite uprave. Ministrica Brkić obećala je da će inicirati sastanak na federalnom nivou u cilju uređenja zakonske regulative iz oblasti rada i radnih odnosa, imajući u vidu da je za ove zakone nadležan viši nivo.

Ministarstvo pravde i uprave KS iskazalo je spremnost da se svi zakoni i oblasti čije je uređenje neophodno, donesu u bliskoj budućnosti.